Organizacija Združenih narodov je 16. november razglasila za mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo.

Tudi v vrtcu smo v dneh od 13. – 17. 11. 2023 pripravili različne dejavnosti, ki so otroke spodbujale k prijaznosti, sodelovanju, spoštovanju in prijateljstvu.

Kaj se je dogajalo po skupinah?

– V eni izmed skupin so staršem na dan prijaznosti, zjutraj razdelili pisemca z lepimi mislimi

– otroci so si v jutranjem krogu izmenjali različne pozdrave: pozdrav z noskom, objemom, petkami, pogledom…)

– otroci so prepoznavali pozitivne lastnosti pri drugih otrocih, in jih zapisali na plakat

– otrokom smo brali pravljice na temo strpnosti, prijaznosti, prijateljstva

– otroci so se trudili biti prijazni drug do drugega: delili so si igrače, stvari; strpno so počakali na igračo, da pridejo na vrsto

– z otroki smo se veliko pogovarjali o tem, kaj pomeni beseda strpnost, do koga smo strpni in zakaj je pomembno, da smo strpni

– v eni izmed skupin je vsak otrok svojemu izžrebanemu prijatelju narisal nekaj, kar ga spominja nanj. Vsak posameznik je zaupal vzgojiteljici nekaj lepih misli, lastnosti o prijatelju, za katerega je narisal risbo. To je zapisala na risbo.

– z otroki smo se igrali različne sodelovalne igre

– strpnost smo omenjali priložnostno – ob vsakodnevni rutini, igri, dogajanju v skupini, konfliktih

Vsi otroci, starši in delavci vrtca pa smo skupaj oblikovali

DREVO PRIJAZNOSTI.

Na hodniku pri vhodu v vrtec je bilo nalepljeno drevo, na katerega smo preko celega tedna lepili listke na katere smo zapisali lepe misli, želje, lepe besede, spodbudne besede, pohvale ali sporočila.

Nastalo je pisano drevo prijaznosti, katero nas sedaj vse opominja, da smo lahko z lepimi dejanji bogatejši.

Zapisala: vzg. Martina Mlinar